Restavfall som er for stort til å kastes i bosspannet, leverer du til en miljøpark. Gjenstander som er sammensatt av ulike materialtyper er restavfall. Består det av mer en ti prosent metall, skal det kastes i containeren for jern og metaller.