Slik leverer du det

De fleste kunder har egen papirbeholder med blått lokk som vi tømmer hver fjerde uke. Alt av papir, papp og drikkekartong kastes løst i papirbeholderen. Vi tømmer beholderen hver 4. uke. Bruk adressesøket for å finne dine tømmedager.

 

Finn dine tømmedager

 

Noen leverer papiravfall til fellesløsninger som containere eller bossug/bossnett. Bor du et sted med fellesløsninger flere benytter, ta kontakt med kundesenteret for henvendelser om henting i borettslaget/sameie. Har du ikke egen papirinnsamling der du bor, kan du bruke adressesøket for å finne offentlige papircontainere. 

 

Alt av papp og papir kan sorteres

For eksempel:

  • Aviser, ukeblader reklame
  • Drikkekartonger og andre kartonger til saus, pudding o.l.
  • Konvolutter (riv av plastvindu)
  • Emballasjekartong til pizza, frokostblanding, fiskepinner o.l
  • Pappesker og bølgepapp (riv i stykker eller brett)

Større mengder papp?

Har du papp som du ikke får plass til i papirinnsamlingen der du bor, kan du levere dette gratis til gjenvinningsstasjon eller levere til et returpunkt for papir.
Du kan også bytte til et større papirspann helt uten kostnad.


Hva skjer med det?

På papirsorteringsanlegget TH Paulsen i Ytrebygda, sorteres papp, papir og drikkekartonger fra hverandre. 

Papiret sendes til ulike fabrikker hvor det lages nytt papir. De brune fibrene i papp og brunt papir blir til ny emballasje, mens drikkekartonger kan bli til produkter som kort, konvolutter og kladdebøker.

Husk: Det er ikke nødvendig å fjerne plastkorker fra drikkekartonger. Dette forsvinner i gjenvinningsprosessen. Lag kubber av drikkekartongene; da sparer du plass. Husk også på returkartonglotteriet.

 

Miljøgevinst

Ved bruk av returpapir er trefibrene allerede separert og det brukes derfor mindre energi for å produsere papir fra returpapir enn fra tømmer. Trefibrene kan brukes om igjen 6-8 ganger før de blir utslitt. Vi sparer 14 trær per tonn gjenvunnet papir

Dersom vi sammenligner energiforbruket ved produksjon av papir fra returfiber med forbruket fra fersk virke, så er energiforbruket ved bruk av returpapir i underkant av 40% av energiforbruket ved bruk av fersk virke.