Det er Grønt Punkt Norge som står for innsamlingsordningen for drikkekartong og står dermed også bak lotteriet. Men det er BIR som er ansvarlig for å trekke ut kartonger fra BIR-kunder og levere dem videre til den nasjonale trekningen.

PS: Med drikkekartong forstås: Kartonger i alle størrelser og
for alle typer melk, drikkeyoghurt, kefir, juice, vin, bønner, tomat, saus og pudding. I tillegg tilsvarende kartonger for flytende vaske- og skyllemidler.

 BIR tar kontakt med vinnere som kommer fra BIR-kommuner.

Flere trekninger i året

I løpet av et år deles det ut 1,6 millioner kroner fordelt på 120 premier á kr. 10.000 og 4 premier á kr. 100.000. Lotterikubber trekkes på 74 forskjellige treningssteder i landet. Her trekkes det mellom 1 og 7 kubber avhengig av innbyggertall, til sammen maks 188 hvert kvartal. Disse kubbene går videre til nasjonal trekning. Det gjennomføres trekninger 4 ganger i året.

Du kan følge trekningsresultatene på Grønt Punkt sine sider.


Slik gjør du det

Hver enkelt kartong er nå et lodd. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du vil skal vinne.

For å vinne 100 000 må du fortsatt skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe. Korker og lokk kan henge utenfor. Skriv navn og telefonnummer på kubben.

For skolemelk-kartonger gjelder fire kartonger oppi den femte. Kubbene er også med i trekningene om 10 000 kroner.

Kartongene leveres sammen med annen papp og papir.