Husholdningsbatterier er engangsbatterier av den typen du får kjøpt i bl.a. matvarebutikker, kiosker ol. De fleste engangsbatterier inneholder ikke farlige stoffer, men alle kan gjenvinnes. Lever derfor engangsbatterier til gjenvinningsstasjon eller tilbake til butikk som selger batterier.  Det er viktig at sorteringen gjøres riktig for å unngå brann – enten hjemme hos deg eller når det leveres. Her er noen gode råd:

  • Pass på at brukte batterier ikke blir kastet sammen med annet avfall
  • Ta ut engangsbatteri fra ødelagt elektronikk og lever dem for seg selv når du leverer inn EE-avfall
  • Teipes batteripolene forhindrer du at batterier kortslutter

Her er flere gode råd for å oppbevare batterier riktig for å redusere brannfare.