Har du brukte batterier liggende i skuffer eller skap? Disse kan ta fyr! Når du oppbevarer, sorterer og kaster brukte batterier på en riktig måte, reduserer du faren for brann hjemme, i avfallsbeholdere, i bossbilene eller på renovasjonsanleggene. Her er våre råd for hvordan du skal gjøre det.

Slik oppbevarer du brukte batterier

Det er alltid noe restenergi igjen i brukte batterier. Teip derfor polene for å unngå kortslutning, og finn en branntrygg beholder du kan oppbevare dem i. Det kan for eksempel være et stort syltetøyglass med lokk. Da reduseres risikoen for at batteriene kortslutter i kontakt med hverandre eller med metaller. En gnist er nok til å starte en brann.

 

Slik kaster du brukte batterier

Batterier kan leveres gratis til alle våre gjenvinningsstasjoner, eller til dagligvarebutikker eller andre butikker som selger tilsvarende batterier.

Det er viktig at batterier sorteres og leveres på riktig måte. Videoen under fra vår gjenvinningsstasjon på Espehaugen viser hva som kan skje om batterier havner på avveie.

Visste du at disse produktene inneholder batterier?

Mange store og små husholdningsapparater, leker, fritids- og sportsutstyr, elektrisk og elektronisk verktøy inneholder faste, oppladbare lithiumbatterier. Så lenge de er i bruk, må du sørge for at batteriene er uskadet og i orden. At batteriet er fysisk skadet er én av tre hovedårsaker til at batteribranner oppstår. De andre årsakene er feil under produksjon, eller teknisk svikt som gjør at ladingen ikke stopper når batteriet er fulladet.

Lad batteriproduktene når du er våken og til stede, slik at du er oppmerksom dersom en brannfarlig situasjon skulle oppstå.

 

Filmer: Bergen brannvesen