Husholdningsbatterier er engangsbatterier av den typen du får kjøpt i bl.a. matvarebutikker, kiosker ol. De fleste engangsbatterier inneholder ikke tungmetaller, men alle kan gjenvinnes. Lever derfor engangsbatterier til gjenvinningsstasjon, mottak for farlig avfall eller tilbake til butikk som selger batterier.