Kartonger brukt til blant annet melk, juice, drikkeyoghurt, puddinger, sauser, flytende skylle- og vaskemidler og lignende. Drikkekartonger skal skylles i kaldt vann, brettes i kubber og kastes i papirbeholder eller papircontainer. Har du papirbeholder blir denne tømt hver fjerde uke. Du kan også levere drikkekartongene til returpunkt. Papiret gjenvinnes til trykksaker, konvolutter, nye kartonger og papir. Plast og aluminium i kartongene skilles ut fra papirfibrene før de blir gjenvunnet.