Levering fra husholdningskunder

Brannslukningsapparat kan leveres gratis fra husholdningskunder fordi dette er definert som farlig avfall. Dette må leveres til betjente mottak på gjenvinningsstasjoner.

 

Levering fra boliglag

Boliglag som leverer på vegne av beboere kan levere brannslukningsapparat til våre gjenvinningsstasjoner. Før levering må skjema under fylles ut.

Klikk for skjema for levering av brannslukningsapparater fra beboere