Vi tilbyr gratis lån av container til innsamling av farlig avfall og små-elektriske artikler. Dette blir tilbudt boliglag og sameier på over 40 boenheter utenfor Bergen sentrum. Containeren blir satt ut mandag eller onsdag og må være klar for henting kl. 07.00 to dager etterpå.
NB! Det er kun styreleder som kan bestille container.

 

Husk postnummer og sted.
Utlånsavtale skal signeres og returneres, eller leveres til sjåfør av container