Renovasjonsgebyr

Benytt kalkulatoren under for å finne ut hvor mye din bolig skal betale i renovasjonsgebyr.

Slik reduserer du restavfallet

Gjør gjennomtenkte innkjøp. Kjøp kvalitet og ting som varer.
Gjør gjennomtenkte innkjøp. Kjøp kvalitet og ting som varer.
Gi vekk brukbare klær til en nabo eller UFF og Fretex.
Tenk gjenbruk og avfallsreduksjon i det daglige.
Sorter ut all plast-, glass- og metallemballasje, samt papir, papp og drikkekartong.
Lever alt av farlig avfall og EE-avfall gratis til BIRs mottak eller forhandlere.