Renovasjonsgebyr

Benytt kalkulatoren under for å finne ut hvor mye din bolig skal betale i renovasjonsgebyr.

Slik reduserer du restavfallet

Gjør gjennomtenkte innkjøp. Kjøp kvalitet og ting som varer.
Gi vekk brukbare klær til en nabo eller UFF og Fretex.
Tenk gjenbruk og avfallsreduksjon i det daglige.
Sorter ut all plast-, glass- og metallemballasje, samt papir, papp og drikkekartong.
Lever alt av farlig avfall og EE-avfall gratis til BIRs mottak eller forhandlere.