Ressurser på nett

Interaktiv avfallspyramide 
Loops miljøskole har laget et interaktivt og digitalt undervisningsopplegg tilpasset kompetansemålene for ungdomstrinnene.

Kahoot fra BIR
BIR har laget en Kahoot som handler om avfall og miljø. (kommer)


Fakta og tall fra LOOP
LOOP har samlet mye nyttig informasjon om miljø og gjenvinning. 

Nettverk for miljølære
Nettstedet miljølare.no har to gode ressurssider med nyttige artikler, lenker og aktiviteter med tema avfall og gjenvinning og forbruk.


Videoer

Spis opp maten
Dette Newton-programmet  viser at «gammel» mat kan være spiselig likevel.

Miljøfilmer fra LOOP
LOOP Miljøskole har mange filmer om miljø og avfall. 

Energigjenvinning
Se hva som skjer med restavfallet på BIRs energianlegget i RådalenMateriell


Avfallspyramiden til klasserom
Last ned og skriv ut en plakat som viser Avfall- og ressurspyramiden.

Materiell fra LOOP Miljøskole
LOOP Miljøskole tilbyr gratis oppgavehefter og lærerveiledning.
Her kan du bestille gratis undervisningsmateriell fra LOOP Miljøskole. 


Aktiviteter


Strandrydding
Skoleklasser kan hente strandryddesekker på alle våre gjenvinningsstasjoner, fylle dem med plastboss fra en strand og levere de gratis til alle våre gjenvinningsstasjoner. Les mer om hvordan dere blir med å rydder en strand 

Ønsker dere besøk av BIR på skolen?

Med dialogbaserte foredrag ønsker vi å være et supplement til miljøundervisningen som elevene er innom på disse trinnene innenfor temaet miljø og bærekraft. Vi har relevante og nyttige temaforedrag for elever og lærere som er dialogbaserte foredrag med visuelle virkemidler, med fokus på hvilke valg vi må ta i hverdagen for å få en grønnere fremtid. Bevisstgjøring i gode og smarte valg knyttet til temaene bærekraft, forbruk og kildesortering.

Temaene belyses visuelt med både, bilder og film.

Vi setter fokus på:

  • Hvordan avfallet håndteres i dag, kontra før
  • Utvikling i avfallsmengdene, før og nå
  • Utfordringer knyttet til økende avfallsmengder
  • Endring i forbruksmønster

 

Klikk her for å sende forespørsel om foredrag