NB! På grunn av koronasituasjonen reiser vi ikke rundt til skoler. Ta kontakt dersom dere ønsker et digitalt alternativ til foredrag.

 

Vil du ha relevante og nyttige temaforedrag for elever og lærere? Eller kanskje du er medlem i en forening/gruppe som er opptatt av miljø? Våre foredrag er dialogbaserte med visuelle virkemidler, og  fokus på hvilke valg vi må ta i hverdagen for å få en grønnere fremtid. Målet med våre foredrag er en bevisstgjøring rundt smarte valg knyttet til temaene bærekraft, forbruk og kildesortering. Opplegget tilpasses alder og eventuelle ønsker om tema. Temaene belyses visuelt med både bilder og film.

Om ønskelig kan lærerne få eget foredrag for å styrke kunnskapen om bærekraftig avfallsbehandling og gjenvinning.

Aktuelle tema:

  • Hvordan avfallet håndteres i dag, kontra før
  • Viktigheten av kildesortering
  • Utvikling i avfallsmengdene, før og nå
  • Utfordringer knyttet til økende avfallsmengder
  • Endring i forbruksmønster

Vil dere ha besøk av BIR?

Kontaktperson:

Foreslå gjerne en ukedag og tidsrom