Her får du svar på de vanligste spørsmålene om utvidet hjemmehenting av matavfall og glass- og metallemballasje.

Koster det noe å tømme matavfall og glass- og metallemballasje?

All levering av kildesortert avfall er inkludert i renovasjonsgebyret. I dag er det kun restavfallstømmingene som påvirker gebyret. Det vil komme endringer i gebyrmodellen på sikt, men det vil alltid kun være restavfall som utgjør en kostnad utover grunngebyret.

Hva om jeg ikke har plass til flere spann utenfor?

I vår tids økende forbruk av ressurser er det nødvendig å bruke avfallet på nytt flere ganger. Vi har forståelse for at fire spann krever en del plass, men for å få ut mer ressurser fra avfallet er mer hjemmehenting et viktig tiltak. Ønsker du slippe matavfallsspann, kan du vurdere hjemmekompostering for å få matavfallet ut av restavfallet på den måten. Bokashi er for eksempel en plassbesparende hjemmekomposteringsløsning.

Hvorfor er matavfallsspannet så stort i forhold til mengden matavfall som kastes?

Årsaken er at spannene må ha denne høyden og utformingen for at vi kan tømme avfallet over på renovasjonsbilene. Av hygieniske årsaker anbefaler vi alle å sette ut matavfallsspannet på hver tømmedag selv om det er få poser i spannet.

Vi kaster nesten ikke noe matavfall. Må jeg være med i ordningen?

Selv om du ikke kaster spisbar mat, er det nesten uunngåelig at det ikke oppstår noe matavfall. Husk at matavfall er skrell og skrotter, noe som de fleste har litt av. Alle har
litt, og til sammen blir dette mengder med verdifulle ressurser vi må ta vare på.

Jeg har utleieenhet i boligen min. Får leietakeren min også utdelt to spann?

Vi deler kun ut to spann per eiendom i første omgang. Er eiendommen registrert med to boenheter i våre systemer, vil vi legge to startpakker i matavfallsspannet for sortering av matavfall. Et 140 liters spann til matavfall vil mest sannsynlig vil være stor nok til å dele for to husholdninger. For glass- og metallemballasje kan dere gjerne starte med å dele på spannet, men dersom behovet for økt volum oppstår kan huseier kontakte oss og bestille et eget spann til leietakere.

Fjernes alle returpunkt nå?

Du vil fremdeles kunne benytte returpunkt for glass- og metallemballasje ved behov, selv om antallet nok vil bli noe redusert etter hvert. De fleste returpunkt for matavfall sør på øyen vil derimot på sikt bli avviklet etter hvert som alle får egen løsning hjemme.

Skal restavfallet hentes sjeldnere?

Det vil komme endringer på hvor ofte restavfallet hentes til høsten, men enn så lenge vil avfallet bli tømt som vanlig. 

Mer informasjon og detaljer om endret tømmefrekvens av restavfall, kommer etter sommeren og alle vil bli varslet om endringer i god tid.

Blir det utvidet hjemmehenting i alle kommuner?

Askøy er den første kommunen hvor disse tiltakene blir innført, og basert på erfaringene her vil vi etter hvert introdusere tilsvarende endringer i alle BIR-kommuner for å øke utsorteringen i hele BIR. Dette er nødvendig for å nå nye nasjonale utsorteringskrav og for å sikre at mer av ressursene i avfallet blir ivaretatt.

Hvor får jeg tak i flere papirposer til matavfall?

Sammen med matavfallsspannet får du utlevert kjøkkenkurv og en bunke papirposer som nok varer til rundt seks måneders bruk. Når du trenger flere poser, kan du hente det i de fleste matbutikker og i miljøparkene.

Fant du ikke svar på det du lurte på? Kontakt oss:

Telefon: 55 27 77 00 (mandag – fredag, kl. 8.15 – 16.00)