Når du bruker et transportfirma ved levering av avfall

Dersom du som husholdningskunde ønsker å benytte et transportfirma for frakt og bortkjøring av ditt avfall til en av våre gjenvinningsstasjoner må transportfirma levere ferdig utfylt skjema til oss ved betaling. Skjema finner du her.

Dette er et tjenestetilbud for deg som husholdningskunde. Tilbudet begrenser seg derfor kun til transport av avfall fra ditt gårds/bruksnummer. Med din underskrift gir du fullmakt til at en transportør kan frakte avfallet til oss - på vegne av deg som husholdningskunde.

Bedrifter som ønsker å levere bygningsrelatert avfall må levere dette som næringsavfall etter dertil fastsatte priser. Avfall som oppstår som følge av et byggeprosjekt eller ved rivning, og som leveres til oss av et byggefirma eller en håndverker, må derfor regnes som næringsavfall.

Dette tjenestetilbudet gjelder ikke for levering av farlig avfall.