Ordningen fungerer slik at BIR utbetaler et tilskudd per barn, som skal dekke utgifter til en bleie-startpakke med inntil kr 1000. Tilskuddet til tøybleier gjelder også kjøp av brukte tøybleier. Selger og kjøper skriver da en kvittering som dokumenterer kjøpesummen.

For å få utbetalt tilskuddet må barnet være født og du være bosatt i en av de ni BIR-kommunene. 

Søk om tilskudd

Adresse, postnummer og sted