Du får tilskudd på inntil kr 1000,- med en begrensning på 50% av kjøpesum.

Eksempel 1: Kjøper du tøybleier/kompostutstyr til kr 1500, får du kr 750 i tilskudd av BIR.
Eksempel 2: Kjøper du tøybleier/kompostutstyr til kr 2500, får du kr 1000 i tilskudd av BIR.

Vi gir kun tilskudd til kjøp av nytt utstyr (ikke brukt).

 

Krav til kvittering – felles for alle tilskuddsordninger

 • Innsendt kvittering skal dokumentere at det er kjøpt inn et produkt som BIR gir tilskudd til. Produktet må være betalt før tilskuddssøknad er innsendt. Vippsbetaling uten komplett kvittering, ordrebekreftelser, kvitteringer hvor det er uklart hvilke produkt som er kjøpt inn, blir avvist.
 • Søknader med kvitteringer som ikke oppfyller dokumentasjonskravet blir avvist.
 • I tillegg til å legge ved kvittering, må det listes opp hvilke produkter på kvitteringen som det søkes tilskudd for, og summere disse.

 

Bokashi – Kjøkkenkompostering


Vi gir tilskudd til:

 • Privathusholdninger og fritidsboliger i BIR-kommuner
 • Leietakere som bor i BIR-kommune
 • Ett tilskudd per Bokashisett (to bøtter inkl. Bokashistrø – maks 3 kg strø)

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Bokashistrø utover første kjøp på maks 3 kg
 • Bøker til Bokashi (dersom Bokashisett inkluderer bok, blir bokens verdi (veiledende pris) trukket ifra på kvitteringens sum)
 • Frakt på produkt
 • Brukt Bokashi-utstyr

 

 

Varmkompostbinger

Vi gir tilskudd til:

 • Privathusholdninger og fritidsboliger i BIR kommuner
 • Ett tilskudd per kompostbinge
 • Godkjente kompostbinger (se https://bir.no/forhandlerliste/ for oppdatert liste)
 • Selvlagde kompostbinger etter tegning fra BIR (https://bir.no/bygg-din-egen-kompostbinge/) (kostnad må dokumenteres med kvittering for materialer)
 • Ikke-godkjente kompostbinger kan bli godkjent dersom de etterisoleres (krav: minst 60 grader i bingen i kaldt vær) – må kontrolleres på vintertid før utbetaling
 • Barnehager og skoler – dersom bingen skal brukes til opplæringsformål. Maks ett tilskudd per skole/barnehage

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Ikke-godkjente kompostbinger
 • Frakt på produkt
 • Brukte varmkompostbinger

 

Tøybleier

Vi gir tilskudd til:

 • Brettebleier
 • Formsydde bleier
 • Brillebukser/sperrelag/lommebleier
 • Innlegg/kluter til bleier
 • Alt i ett/to tøybleier

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Næringsdrivende
 • Forbruksmateriell som for eksempel rispapir, lanolinolje/ullkur og ullsåpe
 • Strikkeoppskrifter
 • Garn for selvstrikk, strikkepinner etc.
 • Frakt på produkt
 • Brukte bleier

Krav:

 • Private søkere
 • Søker må være bosatt i BIR-kommune
 • Det gis ett tilskudd pr barn (engangstilskudd)
 • Søknaden må være sendt inn før barnet har fylt 4 år (tilskuddet gis til barn fra 0 til og med 3 år)

 

 Gjelder fra 1.1.2019