Fra 01.01.2019 endrer vi på tilskuddordning for kompostbinger, Bokashi og tøybleier. Vi gir nå også tilskudd til fritidsboliger. Du får tilskudd på inntil kr 1000,- med en begrensning på 50% av innkjøpspris.

Eksempel 1: Kjøper du et Bokashi-sett pålydende kr 1500, får du kr 750  i tilskudd av BIR.
Eksempel 2: Kjøper du tøybleie-utstyr pålydende kr 2500, får du kr 1000 i tilskudd av BIR.

Vi gir kun tilskudd til kjøp av nye kompostbinger, Bokashi- og tøybleiesett.

 

Bokashi – hjemmekompostering


Vi gir tilskudd til:

 • Ett tilskudd per Bokashisett
 • To bøtter inkl. Bokashistrø – maks 3 kg strø
 • Privathusholdninger og fritidsboliger i BIR kommuner
 • Leietakere som bor i BIR-kommune

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Bokashistrø utover første kjøp på maks 3 kg
 • Bøker til Bokashi (hvis Bokashisett inkluderer bok, blir verdi på bok trukket fra sum på kvittering – bruker da veiledende pris på bok)
 • Frakt på produkt


Varmkompostbinger

Vi gir tilskudd til:

 • Ett tilskudd per kompostbinge
 • Godkjente kompostbinger (se bir.no for oppdatert liste)
 • Selvlagde kompostbinger etter tegning fra BIR (kostnad må dokumenteres med kvittering for materiale)
 • Ikke-godkjente kompostbinger kan bli godkjent hvis de er etterisolert (krav: minst 60 grader i bingen når det er kaldt ute) – må kontrolleres på vinterstid før utbetaling.
 • Barnehager og skoler – brukes i opplæringsformål. Maks en per skole/barnehage
 • Privathusholdninger og fritidsboliger i BIR kommuner

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Ikke-godkjente kompostbinger
 • Frakt på produkt

 

Tøybleier

Vi gir tilskudd til:

 • Brettebleier
 • Formsydde bleier
 • Brillebukser/sperrelag/lommebleier
 • Innlegg/kluter til bleier
 • Alt i ett/to tøybleier

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Forbruksmateriell som rispapir, lanolinolje/ullkur og ullsåpe.
 • Strikkeoppskrifter
 • Garn for selvstrikk, strikkepinner etc.
 • Frakt på produkt

Krav:

 • Kunde må være bosatt i BIR-kommune
 • Fødselsattest hvor det fremgår at søker er foreldre til barnet.
 • Det gis ett tilskudd pr barn (engangstilskudd)
 • Søknaden må være sendt inn før barnet har fylt 4 år (tilskuddet gis til barn fra 0 til og med 3 år)

Krav til kvittering – felles for alle tilskuddsordninger

 • Innsendt kvittering skal dokumentere at det er kjøpt inn et produkt som BIR gir tilskudd til. Produktet må være betalt før tilskuddssøknad er innsendt. Vippsbetaling uten kvittering, ordrebekreftelser, kvitteringer hvor det er uklart hvilke produkt som er kjøpt inn, blir ikke godkjent.
 • Søknader med kvitteringer som ikke oppfyller dokumentasjonskravet blir avvist.

 Gjelder fra 1.1.2019