BIR har brukthall på alle gjenvinningsstasjonene i BIR. Her kan du sette fra deg uskadde saker og ting som andre kan få nytte av, men som du ikke vil bruke lenger. Brukhallene har samme åpningstid som gjenvinningsstasjonen.

Brukthaller er åpnet igjen

Som et smittereduserende tiltak har vi holdt alle BIRs brukthaller og brukthjørnet på den mobile gjenvinningsstasjonen stengt en periode. Vi er klar for gjenåpning av brukthallene mandag 29. juni.
NB! Som en følge av ombygging av gjenvinningsstasjonen i Salhus, vil den nye brukthallen her ikke være klar til åpning før i uke 28.

Erfaringsmessig vet vi at det regelmessig er mange mennesker innom brukthallen samtidig, og noen av brukthallene våre er små. Derfor setter vi en begrensning for hvor mange mennesker som kan oppholde seg i brukthallen samtidig. For de minste brukthallene er det to personer om gangen, mens vi åpner for inntil fem personer om gangen på de større brukthallene. Gjeldende adgangsbegrensing for hver brukthall er skiltet utenfor hallen.

Det er også satt frem desinfiserende håndsprit som vi ber alle kunder om å bruke. Alle kunder må også i størst mulig grad unngår å ta på gjenstander som de ikke skal ta med seg hjem for å hindre smitte.

Det er også viktig å ha en god køkultur om du venter på å komme inn i brukthallen: Hold minst en meteres avstand til andre kunder og til våre kundeveiledere. Som et smittereduserende tiltak ble alle BIRs brukthaller og brukthjørnet i den mobile gjenvinningsstasjonen, stengt under koronautbruddet tidligere i vår, men med disse nevnte smitteverntiltakene mener vi at det nå er forsvarlig å åpne dem igjen.

 

Vanlig pris

Du må betale vanlig pris for levering av avfall på gjenvinningsstasjonen når du skal levere til brukthallen. Men kommer du bare for å ta en titt, eller du finner noe du kan bruke selv, så kan du ta med deg ting fra brukthallen gratis.