BIR har brukthall på alle gjenvinningsstasjonene. Her kan du sette fra deg uskadde saker og ting som andre kan få nytte av, men som du ikke vil bruke lenger. Brukhallene har samme åpningstid som gjenvinningsstasjonen, med unntak av i Møllendalsveien der brukthallen stenger en time før gjenvinningsstasjonen. 

Se oversikt over alle gjenvinningsstasjoner her

Vanlig pris

Du må betale vanlig pris for levering av avfall på gjenvinningsstasjonen når du skal levere til brukthallen. Men kommer du bare for å ta en titt, eller du finner noe du kan bruke selv, så kan du ta med deg ting fra brukthallen gratis.

NB! For å sikre at alle kunder skal ha like muligheter til å få fatt i fine, brukte ting, er det kun tillatt å oppholde seg maks 15 minutter per dag i brukthallen.

 

Sjekk også ut vårt ombruksmarked i Møllendalsveien 40 hver tirsdag. Les mer om tilbudet her.