BIR har brukthall på alle gjenvinningsstasjonene. Her kan du sette fra deg uskadde saker og ting som andre kan få nytte av, men som du ikke vil bruke lenger. Brukhallene har samme åpningstid som gjenvinningsstasjonen. 

Vanlig pris

Du må betale vanlig pris for levering av avfall på gjenvinningsstasjonen når du skal levere til brukthallen. Men kommer du bare for å ta en titt, eller du finner noe du kan bruke selv, så kan du ta med deg ting fra brukthallen gratis.

NB! For å sikre at alle kunder skal ha like muligheter til å få fatt i fine, brukte ting, er det kun tillatt å oppholde seg maks 15 minutter per dag i brukthallen.