Den nye stasjonen ligger i Gamle Dalavegen 110 med utsikt mot Steinsdalsfossen. Stasjonen er et prøveprosjekt for en helt ny måte å regne leveringpris på ut ifra vekten på det som leveres. En app på mobilen fungerer som en nøkkel og åpner bommer inn og ut av stasjonsområdet - betaling skjer direkte i appen. Den nye løsningen gir en objektiv og nøyaktig utregning av pris. Den fører også til at vi får bedre tid til kundeveiledning inne på stasjonen.

Bor du i Kvam? Her finner du mer informasjon, samt lenke til besøksappen som bør lastes ned før du besøker stasjonen for første gang.