I likhet med flere andre renovasjonsselskaper, innførte vi fra 1. januar 2020 avfallslevering i gjennomsiktige sekker ved alle våre gjenvinningsstasjoner. Vi vil gjerne se hva du kaster på stasjonene våre. Ønsker du å samle sammen avfall i en sekk, så må sekken være gjennomsiktig ved levering på gjenvinningsstasjonen dersom du vil unngå å betale 40 kroner ekstra per sekk.

Gjennomsiktige sekker for miljøet

Når avfall leveres i svarte og fargede sekker vet vi at farlig avfall og elektronikk dessverre ofte kastes feil som restavfall. Siden slikt avfall inneholder miljøgifter og gir økt brannrisiko, må det spesialbehandles. Fargede sekker inneholder også annet avfall som burde vært sortert i ulike containere. Gjennomsiktige sekker vil øke materialgjenvinningen og sikre en mer miljøvennlig bruk av avfallsressursene.

Farget sekk er dyrere

Det er ulike måter folk velger å levere skrot til gjenvinningsstasjonene på. Mange ligger ting de skal kaste løst i en tilhenger, eller samler opp f.eks elektronikk for seg selv i en eske eller lignende. Det er fint at det meste kastes løst i containerne på stasjonen. Ønsker du å samle sammen avfall, for eksempel restavfall (isopor, vednett, presenninger, mindre plastgjenstander og lignende) i en sekk, så må sekken være gjennomsiktig med mindre du ønsker å betale mer.

Det koster nemlig 40 kroner ekstra per sekk, i tillegg til vanlig kubikkpris, dersom sekken ikke er gjennomsiktig.

Gjør oppmerksom på at regelen for at vi ønsker gjennomsiktig sekk gjelder alle typer avfall, også kildesortert avfall og hageavfall. 

Kommer forbud til høsten
Per i dag kan du levere fargede sekker mot ekstra betaling, men fra 1. september 2020 vil fargede sekker bli forbudt å levere.

Slik får du fatt i sekker

Gjennomsiktige avfallssekker får du kjøpt på mange dagligvarebutikker og de fleste byggevarehus. I butikker finner du sekker i ulik kvalitet til ulik pris.
På alle BIRs gjenvinningsstasjoner selger vi ruller med ti gjennomsiktige sekker for femti kroner, eller en sekk for fem kroner.

Tenk gjenbruk! Et tips er å tømme innholdet ut av sekkene, og bruke dem gjerne om igjen ved neste avfallslevering. Husk at de gjennomsiktige gratissekkene til plastemballasje ikke skal brukes som bossekker.