I likhet med flere andre renovasjonsselskaper, innfører vi fra 1. januar 2020 avfallslevering i gjennomsiktige sekker ved alle våre gjenvinningsstasjoner. 

Gjennomsiktige sekker for miljøet
Når avfall leveres i svarte og fargede sekker vet vi at farlig avfall og elektronikk dessverre ofte kastes feil som restavfall. Siden slikt avfall inneholder miljøgifter og gir økt brannrisiko, må det spesialbehandles. Fargede sekker inneholder også annet avfall som burde vært sortert i ulike containere. Gjennomsiktige sekker vil øke materialgjenvinningen og sikre en mer miljøvennlig bruk av avfallsressursene.

På alle BIRs gjenvinningsstasjoner vil det om kort tid bli mulig å kjøpe ruller med ti gjennomsiktige sekker for femti kroner, eller en sekk for fem kroner. Gjennomsiktige sekker er også til salgs i mange butikker og på de fleste byggvarehus. Bruk dem til å kaste restavfall som gavepapir, isolasjon, isopor, pakkebånd, vednett, presenninger, rør eller andre plastgjenstander.

Blir dyrere å levere farget sekk etter nyttår
Etter årskiftet koster det 40 kroner ekstra per sekk dersom du bruker en svart eller farget sekk.

Det er lurt å sortere avfallet hjemme, før du laster det på bilen. Lever mest mulig av avfallet ditt løst. Et tips er å tømme  innholdet ut av sekkene, og bruke dem gjerne om igjen ved neste avfallslevering.

Husk at de gjennomsiktige gratissekkene til plastemballasje ikke skal brukes som bossekker.