I likhet med flere andre renovasjonsselskaper, innfører vi fra 1. januar 2020 avfallslevering i gjennomsiktige sekker ved alle våre gjenvinningsstasjoner. 

Gjennomsiktige sekker for miljøet

Når avfall leveres i svarte og fargede sekker vet vi at farlig avfall og elektronikk dessverre ofte kastes feil som restavfall. Siden slikt avfall inneholder miljøgifter og gir økt brannrisiko, må det spesialbehandles. Fargede sekker inneholder også annet avfall som burde vært sortert i ulike containere. Gjennomsiktige sekker vil øke materialgjenvinningen og sikre en mer miljøvennlig bruk av avfallsressursene.

Blir dyrere å levere farget sekk etter nyttår

Det er ulike måter folk velger å levere skrot til gjenvinningsstasjonene på. Mange ligger ting de skal kaste løst i en tilhenger, eller samler opp f.eks elektronikk for seg selv i en eske eller lignende. Det er fint at det meste kastes løst i containerne på stasjonen. Ønsker du å samle sammen restavfall (isopor, vednett, presenninger, mindre plastgjenstander og lignende) i en sekk, så må sekken være gjennomsiktig fra 1.1.2020 med mindre du ønsker å betale mer.

Etter årsskiftet koster det nemlig 40 kroner ekstra per sekk, i tillegg til vanlig kubikkpris, dersom sekken ikke er gjennomsiktig. 

Slik får du fatt i sekker

Gjennomsiktige avfallssekker får du kjøpt på mange dagligvarebutikker og de fleste byggevarehus. I butikker finner du sekker i ulik kvalitet til ulik pris.
På alle BIRs gjenvinningsstasjoner selger vi ruller med ti gjennomsiktige sekker for femti kroner, eller en sekk for fem kroner.

Tenk gjenbruk! Et tips er å tømme innholdet ut av sekkene, og bruke dem gjerne om igjen ved neste avfallslevering. Husk at de gjennomsiktige gratissekkene til plastemballasje ikke skal brukes som bossekker.