Varmtvannsberedere skal kastes i egen container på gjenvinningsstasjonene.