Trevirke er rivningsvirke fra bygg og rivningsavfall, kapp, flis og spon fra trelastindustrien, skogbruksavfall og transportemballasje som europaller, engangspaller og kabeltromler. Innemøbler av tre som reoler og kommoder er også trevirke. Trevirke kvernes opp og brukes til skogsbilveger, flis, strø i større komposteringsanlegg og lignende. Rent trevirke kan brukes til biobrensel. Flisen kan også bearbeides til pellets eller briketter.