Hvis lyset er tomt for stearin, skal aluminiumsformen i metallemballasje. Husk å løsne vekeholderen (stålbiten som veken er festet i) ved å trykke på bunnen av telyskoppen. Det er ikke nødvendig å sortere vekeholderne for seg, det er nok at de er løse. Under gjenvinningsprosessen skilles vekeholderne fra telyskoppene ved hjelp av en stor magnet. Hvis vekeholderen ikke er løs, blir telyskoppen med stålet og aluminiumen blir ikke gjenvunnet.


Hvis formen er laget av plast skal denne i restavfallet. Stearin skal i restavfall. Telys som ikke er tomme for stearin, skal også i restavfall.