Telys - BIR
Hvis lyset er tomt for stearin, skal aluminiumsformen i metallemballasje. Husk å løsne vekeholderne (stålbiten som veken er festet i) ved å trykke på bunnen av telyskoppene. Det er ikke nødvendig å sortere vekeholderne for seg, det er nok at de er løse. Under gjenvinningsprosessen skilles vekeholderne fra telyskoppene ved hjelp av en stor magnet. Hvis vekeholderen ikke er løs, blir telyskoppen med stålet. NB! Telys som ikke er tomme for stearin, skal i restavfallet.