Restavfall skal legges i vanlige plastposer og knyttes godt igjen. Gjenstander som er for store til å puttes i plastpose og kastes i restavfallet, må leveres til en gjenvinningsstasjon.

Har du eget restavfallspann med grønt lokk tømmer vi dette hver uke. Trenger du å få vite hvilken ukedag, søk opp din adresse her:


Eksempler på restavfall

  • Bleier
  • Pappkrus og –tallerkener
  • Gavepapir og bånd
  • Ødelagte tekstiler og sko som ikke egner seg for gjenbruk
  • Matrester dersom du ikke komposterer 
  • Blandingsemballasje
  • Isopor
  • Ting av plast som ikke er emballasje
  • Knuste kopper og glass
  • Støvsugerposer

 

Hva skjer med det? 

Restavfallet går til forbrenning i energianlegget vårt i Rådalen og blir energigjenvunnet. Energigjenvinning sørger for at avfall som ikke kan materialgjenvinnes, kommer til nytte som energi. Når bosset brenner gjør vi det om til varme og strøm  som brukes i boliger og næringsbygg. Det finnes faktisk like mye energi i fire tonn boss, som i et tonn olje. Anlegget har to ovner som kan brenne ca. 14 tonn per time hver. Totalt kan anlegget brenne 28 tonn avfall per time og ta imot 220 000 tonn restavfall årlig. Bosset fra en bossbil gir nok varme til en husholdning i 1, 5 år!

Varmen vi leverer til BKK Varme sitt fjernvarmenett har hittil erstattet ca. 220 forurensende oljekjeler, noe som tilsvarer fjerning av 1500 busser på tomgang året rundt.Produksjon av energi tilsvarer oppvarming til over 20 000 husstander og strøm til nesten 5 000 husstander. Vi har et topp moderne renseanlegg som sørger for at forbrenningen ikke utgjør en helsefare for omgivelsene.