Restavfall er det som blir igjen etter at du har kildesortert avfallet ditt

 

  • Bleier
  • Pappkrus og –tallerkener
  • Gavepapir og bånd
  • Matrester dersom du ikke komposterer hjemme
  • Blandingsemballasje
  • Skitten emballasje
  • Ødelagte leker uten strøm og batteri
  • Isopor
  • Ting av plast som ikke er emballasje

 

Hvordan leveres det?

Har du eget restavfallspann med grønt lokk tømmer vi dette hver uke. Trenger du å få vite hvilken ukedag, søk opp din adresse her:

 

 


Hva skjer med det? 

Restavfallet går til forbrenning i energianlegget vårt i Rådalen og blir energigjenvunnet. Energigjenvinning sørger for at avfall som ikke kan materialgjenvinnes, kommer til nytte som energi. Når bosset brenner gjør vi det om til varme og strøm  som brukes i boliger og næringsbygg. Det finnes faktisk like mye energi i fire tonn boss, som i et tonn olje. 

 Anlegget har to ovner som kan brenne ca. 14 tonn per time hver. Totalt kan anlegget brenne 28 tonn avfall per time og ta imot 220 000 tonn restavfall årlig. Bosset fra en bossbil gir nok varme til en husholdning i 1, 5 år!

Varmen vi leverer til BKK Varme sitt fjernvarmenett har hittil erstattet ca. 220 forurensende oljekjeler, noe som tilsvarer fjerning av 1500 busser på tomgang året rundt.Produksjon av energi tilsvarer oppvarming til over 20 000 husstander og strøm til nesten 5 000 husstander. Vi har et topp moderne renseanlegg som sørger for at forbrenningen ikke utgjør en helsefare for omgivelsene.