Restavfall skal legges i vanlige plastposer og knyttes godt igjen. Gjenstander som er for store til å puttes i plastpose og kastes i restavfallet, må leveres til en gjenvinningsstasjon.

Har du eget restavfallspann med grønt lokk tømmer vi dette hver uke. Trenger du å få vite hvilken ukedag, søk opp din adresse her:


Eksempler på restavfall

  • Bleier
  • Pappkrus og –tallerkener
  • Gavepapir og bånd
  • Blandingsemballasje
  • Isopor
  • Ting av plast som ikke er emballasje
  • Knuste kopper og glass
  • Støvsugerposer

 

Viktig: Grovavfall er ikke restavfall

Restavfall fra husholdningen er ment for vanlig husholdningsavfall som må leveres i knytt pose. Rester fra f.eks oppussing skal ikke legges leveres som restavfall hjemme. For eksempel vil metaller, gips, elektronikk, keramikk og annet farlig avfall kunne skade både renovasjonsbiler, renovatøren under tømming og forbrenningsanlegg. Dette må leveres til gjenvinningsstasjon. Restavfallsspann med løst avfall som dette, vil ikke bli tømt. 

Hva skjer med det? 

Restavfallet går til forbrenningsanlegget vårt i Rådalen og blir energigjenvunnet. Energigjenvinning sørger for at avfall som ikke kan materialgjenvinnes, kommer til nytte som energi. Når bosset brenner gjør vi det om til strøm og fjernvarme som brukes i boliger og næringsbygg. Det finnes faktisk like mye energi i fire tonn boss, som i et tonn olje. Anlegget har to ovner som kan brenne ca. 14 tonn per time hver. Totalt kan anlegget brenne 28 tonn avfall per time og ta imot 220 000 tonn restavfall årlig. Bosset fra en bossbil gir nok varme til en husholdning i 1, 5 år!

 

Les mer om forbrenningsanlegget vårt her