Brødposer i papir sorteres som papp, papir og drikkekartong.

Brødposer i plast sorteres som plastemballasje.

Brødposer som består av både papir og plast må kastes i restavfallet. Men dersom du skiller papir og plast fra hverandre, kan du sortere disse som henholdsvis papir og plastemballasje. Da bidrar du til at disse ressursene også blir gjenvunnet.