Medisiner og emballasje som inneholder medisinrester skal leveres tilbake til apoteket. Medisiner er miljøfarlig avfall og skal ikke helles i vasken, kastes i bosspannet eller i toalettet.