Kasserte fritidsbåter fra husholdningskunder på inntil 15 fot (4,57 meter) tar vi imot gratis til alle våre miljøparker- unntatt miljøbussen. Ordningen omfatter også kajakker, kanoer og lignende.

Alle båter må leveres uten motor, helt fri for oljer, drivstoff, batteri og elektriske komponenter.

Vi kan også ta imot litt større båter, opptil 6 meter, men her vil det som regel være mest hensiktsmessig å ta kontakt med private godkjente avfallsaktører i markedet. 


Tilskudd til båteiere

Du kan få vrakpant for kasserte fritidsbåter og beløpet er 1000,- per båt. Søknad skal sendes til Miljødirektoratet som står for utbetalingen.

For å få utbetalt tilskuddet må båteier ved levering fylle ut og få signert et skjema som bekrefter eierskap og levering. Skjema og mer utfyllende informasjon om ordningen finner du på Miljødirektoratets hjemmeside. 

Kundeveilederne kan være behjelpelig med utfylling av skjemaet, men vi ber om at mest mulig er fylt ut før dere leverer båten.