Kaffekapsler faller ikke inn under ordningen for gjenvinning av emballasje i Norge. Mange kapselprodusenter har derimot en egen returordning. Undersøk med den aktuelle produsenten for din kaffemaskin.