Til BIRs miljøparker kan du kaste ren jord og stein. Sammen med dette kan du også kaste murstein og tegl, fliser, toaletter, betong etc.- såkalte døde materialer.