På våre gjenvinningsstasjoner kan du kaste ren jord og stein. Sammen med dette kan du også kaste murstein og tegl, fliser, toaletter, betong etc.- såkalte døde materialer. (NB, kan ikke leveres til den mobile gjenvinningsstasjonen.)