Ofte består gjenstander av ulike materialer, men har det du skal kaste litt innslag av metall, så kan det kastes i containeren for jern og metaller. For eksempel gjelder dette kontorpulter, solsenger og paraplyer.

 

Panteordning i Bergen:

Bergen kommune gir vrakpant på eldre ildsteder. På Bergen kommune sine sider finner informasjon om hvordan du går frem når du skal levere inn peisovn. Her ligger også skjemaet som du skal ha med deg når du drar til gjenvinningsstasjonen.