Det du tar med deg til en gjenvinningsstasjon som består av mer enn ti prosent metall, skal kastes i containeren for jern og metaller. Eksempelvis kan kontorpulter, kontorstoler og stresslesser inneholde mer enn ti prosent metall.