Impregnert trevirke er trevirke som har fått presset impregneringsmidler inn i treverket under trykk. Dette gjøres for at treverket skal tåle ytre påvirkninger utendørs. Impregneringen hindrer angrep av mikroorganismer som sopp, bakterier og lignende. Eksempler på dette er tremøbler, trapper eller gjerder til bruk utendørs.

Trykkimpregnert trevirke må ikke blandes med rent trevirke. Innholdet av miljøgifter forurenser det rene trevirket, som da ikke kan brukes til energigjenvinning.