Hageavfallet du leverer til BIRs gjenvinningsstasjoner blir gjort om til jord. Alle stasjonene bortsett fra i Møllendalsveien og den mobile gjenvinningsstasjonen i Bergen, tar imot hageavfall. Eksempler på hageavfall: kvister, greiner, gress, løv etc. Hageavfall skal leveres uten sekk. NB! Vær oppmerksom på at fremmede skadelige plantearter må leveres som restavfall for å hindre spredning.