BIR har brukthall på alle BIRs miljøparker. Her kan du sette fra deg brukbare ting andre kan ha nytte av. Gjenbruk er enda bedre for miljøet enn gjenvinning. Selv om du ikke har bruk for noe lenger, betyr ikke det alltid at det er boss. Vurder alltid om det du skal kvitte deg med kan være til nytte for andre.