Sjekk gjerne med forhandler om retur- og/eller refillordning for den type gassflaske du har, men gassflasker kan også leveres som farlig avfall til gjenvinningsstasjonene. VIKTIG: Kast hverken tomme eller fulle gassflasker som metall eller restavfall. Alle typer gassbeholdere som leveres til stasjonen må leveres inn som farlig avfall.