Gassflasker bør aller helst returneres til forhandler, men kan også leveres som farlig avfall til gjenvinningsstasjonene.  VIKTIG: Kast hverken tomme eller fulle gassflasker som metall. Alle typer gassbeholdere må leveres som farlig avfall.