Engangsgriller er vanskelig å gjenvinne og kan utgjøre stor brannfare. Uten å ta fra hverandre delene, egner den seg ikke for resirkulering. Aluminiumsformen kan leveres som metall til gjenvinningsstasjon eller returpunkt, men da må den avkjølte grillen demonteres slik at kull og rist fjernes og kastes som restavfall. Men både kull og engangsgrill kan inneholde glør og varme i opptil 24 timer etter bruk, selv om du har forsøkt å slokke den med vann. Vi anbefaler aller helst derfor å bruke egne, utsatte beholdere for engangsgriller i park- og friluftsområder.