Eksplosiver er for eksempel ammunisjon, sprengstoff eller nødbluss. Privatpersoner som er, eller kommer i besittelse av eksplosiv vare som skal kasseres, må varsle nærmeste politimyndighet om dette. Kontakt politiet på tlf 02800.