Døde kjæledyr (f.eks hund og katt) kan leveres til veterinær eller til dyrekrematorium i kommuner som har slike. Små dyr (f.eks. kanarifugl og hamster) kan begraves eventuelt pakkes godt inn og kastes i restavfall.