Alle bilvrak skal leveres til bilopphøgging. I BIR-kommunene er det to leveringssteder for dette. Norscrap West AS på Hanøytangen på Askøy eller Ragnsells sitt mottak i Rådalen. Se http://www.norscrapwest.no eller https://www.ragnsells.no/.