Asbest regnes ikke som en miljøgift, men asbestfibre kan gi lungekreft ved innånding. Så lenge asbesten er bundet i ulike bygningskomponenter vil fibrene normalt ikke løsne og dermed ikke være farlige. Men i forbindelse med rivning og rehabilitering vil asbestfibrene løsne og dermed er det helseskadelig.

Pakk inn forsvarlig

Derfor må asbest og eternitt ved levering være i tett emballasje. Asbest legges på pall i maks 50 cm høyde. Ved levering er det krav til innpakking i minimum to lag av typen tykk, gjennomsiktig byggplast. Vanlige bossekker er ikke tilstrekkelig.

Alle skjøter skal være tapet med sterk tape som tåler lasting og videretransport. Asbest/eternitt må leveres slik at det kan håndteres forsvarlig. Vi tar ikke i mot uemballert asbestholdig avfall.