BIR har satt ut returpunkt for glass og metallemballasje på sentrale steder som i bomiljø, ved butikker og kjøpesentre. På enkelte returpunkt i Bergen finner du også containere for matavfall, plastemballasje og papiravfall også.  Returpunktene skal kun benyttes av husholdningskundene. 

BIR henter de ulike typene avfall og leverer dem videre til resirkulering av nye produkter. Det er viktig at det du leverer til våre returpunkt ikke er tilgriset, og at du ikke kaster annet avfall i glasscontainerne enn det de er beregnet for.

Næringskunder skal ikke benytte returpunktene. Returpunkt er et tilbud beregnet for avfall fra husholdningene. Tilbudet er finansiert gjennom renovasjonsgebyret som husholdningskundene betaler. Når returpunkt misbrukes av gratispassasjerer (næringskunder) gir dette økte kostnader med ekstratømming og fører til overfylte containere.


Se returpunkt i kart

Skriv inn en adresse, så får du opp kart over returpunkt i nærheten.