Vi forsøker alltid å tømme returpunkt før de blir fulle. Men likevel opplever vi at noen containere fyller seg opp før vi har rukket å tømme dem. Gi oss beskjed om du kommer til et fullt eller forsøplet returpunkt. Da ordner vi opp så snart vi kan. 
Du kan også bruke skjema til å melde i fra om forsøpling rundt bossnettnedkast i sentrum.
Gjelder det overfylte private spann, send en e-post til bir@bir.no. 

Meld inn forsøpling/overfylt

Kontaktinfo:


Vi trenger stedsnavn med beskrivelse .f.eks, "Bontveitvegen, toppen av bakken".
Har du mulighet til å legge ved et bilde, er det til stor hjelp.