Retningslinjer for sponsing 

BIR får mange henvendelser om sponsormidler. Vi har derfor satt opp retningslinjer for hva vi kan være med og støtte. 

Hovedmålet for tildeling av sponsormidler er at all sponsing skal oppleves positivt og styrkende for BIRs omdømme.


BIR sponser derfor tiltak som:

- handler om boss og miljø 

- ivaretar nærhet til eierkommunene

- bidrar positivt i vårt nærmiljø

Sponsede tiltak skal:

- tåle kritisk lys internt og eksternt

- være nonprofit og gå til ideelle formål

 

Sponsede tiltak skal ikke:

- prioritere enkeltpersoner med tilknytning til BIR

- kunne oppfattes som forsøk på smøring

- kunne tolkes som konkurransevridende

- vekke negative reaksjoner blant ”folk flest” som sløsing med renovasjonspengene

 

 

Viktigst er det at alt vi sponser må være relatert til vår virksomhet og da ha et miljøfokus. Det vil si at  idrettsarrangementer, korpsutstyr, skoleturer, russebuss, og lignende faller utenfor våre kriterier.

Dersom det du ønsker å søke om støtte til faller innenfor BIRs-kriterier, kan du søke om sponsorstøtte.