Har du mottatt et vedtak fra BIR du ønsker å klage på, kan du gjøre det her. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket.

Send inn klage på vedtak