Tidligere har vi hatt utlånscontainere til innsamling av farlig avfall i sameier og borettslag. Tilbudet er nå utvidet slik at større boliglag i stedet kan bestille en miljøbuss. Da kan beboere levere alle avfallstyper, inkludert farlig avfall.

Utlån om fredager

Miljøbussen kan bestilles til fredager, fra kl.15 til kl.19.

Ring kundesenteret for å gjøre en bestilling på tlf. 55 27 77 00, hverdager fra kl. 08.15 til 16.00.

Sørg for nok plass til bilene

Miljøbussen består av tre skapbiler, det må settes av god plass til disse. Tre varebiler krever areal tilsvarende 6 parkeringsplasser. Det må også hensyntas god bredde for inn- og utkjøring. Se bildet under hvor stor oppstillingsplass bilene trenger:

Hva kan leveres?

Miljøbussen tar imot nesten alle typer avfall som kan leveres til en vanlig miljøpark (tidligere kalt gjenvinningsstasjon). Som for eksempel ødelagte småmøbler, elektronikk, farlig avfall, stekepanner, isopor m.m.  

Tilbudet er ment for mindre mengder avfall fra beboerne. For større mengder, fra for eksempel oppussing, må vanlig miljøpark benyttes.

Nb! Vi tar ikke imot matavfall, hageavfall eller avfall i fargede sekker. De gjennomsiktige sekkene til plastemballasje skal kun brukes til plast.

Gi til ombruk

Vi oppfordrer beboerne til å hente ut og levere inn ting til ombruk. Sett brukbare gjenstander i egen bil for ombruk, for da kan de få et nytt hjem hos naboen din. Det er bra for miljøet!

Priser

Elektronikk, farlig avfall, plast-, glass- og metallemballasje, samt papp/papir er gratis å levere for husholdningskunder. Prisen for avfallslevering ellers er den samme som hos våre ordinære miljøparker:

Inntil 0,02 m3:  10,-
Inntil 1 m3:       50,-
Inntil 2 m3:       100,

Betal med kort eller vipps.