Har beholderen blitt ødelagt ved et uhell eller normal slitasje, meld i fra til oss for å få reparert eller erstattet beholderen kostnadsfritt. Er beholderen forsvunnet, kan du gi beskjed til oss om det også. Da kan vi hjelpe å spore den opp. Ta gjerne en runde i nabolaget for å se om noen naboer har tatt feil spann. 

Meld i fraDe fleste spann kommer til rette igjen. Før det bestilles ut nytt spann, vil vi derfor alltid prøve å spore den opp og gi deg tilbakemelding om hvor den stod ved sist tømming. Som regel dukker de opp igjen på tømmedag. Vi anbefaler derfor at man venter til minst neste tømmedag, for å se om det dukker opp. Når det bestilles erstatningsspann, vil du bli fakturert en egenandel. Se prisliste over skjema. Leveringstid er inntil ti dager. Dersom det gamle dukker opp i løpet av tre måneder etter at nytt spann er satt ut, vil du få egenandelen refundert dersom du gir oss beskjed.Har du mulighet til å laste opp et bilde som viser skaden er det til god hjelp for oss.