I januar 2021 startet byggearbeidet på BIRs tomt med adresse Lungegårdskaien 42. Her har det reist seg et høyt bytt, med en bossnetterminal i "kjelleren". Bossnetterminalen er selve utgangspunktet for plasseringen av bygget. Dette er en terminal som skal ta i mot avfall fra nye bossnettkunder i blant annet Marken og Nygårdshøyden.  Les mer om bossnettet her.

Tomten var regulert til en høyde som resulterte i et bygg på hele 30 meter over bakken, med plass til fire kontoretasjer over terminalen. Det ga mulighet for relokalisering av BIRs hovedkontor på Minde.  I mars 2023 flyttet store deler av BIR sin administrasjon inn i bygget. Rundt 100 medarbeidere har nå sin arbeidsplass her.

Det er lagt til rette for publikumsrelatert aktivitet på bakkeplan med trimapparater og sykkelverksted utenfor og visningssenter med utstilling og kompetansebygging på bakkeplan.  

Grønne løsninger:

 • Solceller øverst på fasaden mot sør produserer strøm til eget forbruk. 
 • Biehotell i form av trestubber på takterrassen. Trestubbene inneholder en sopp som styrker immunforsvaret til biene. 
 • Store vifter i bossnetterminal produserer varme. Varmen gjenvinnes til oppvarming av bygget. 
 • Inngår som en del av den blå-grønne reguleringsplanen: vi har grønt tak og grønne balkonger og i fremtiden komme en åpen vannkanal ved siden av oss.  Plantevegger på tak og balkonger. Veggene har et eget selvvanningssystem. 
 • Bygget er knyttet til fjernvarmenett og fjernkjølenett. 
 • Kontordelen av bygget sertifiseres etter miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent. 
 • BIR har gjenbrukt veldig mye av interiøret fra det gamle hovedkontoret. Gardiner fra tidlig 2000-tall har fått nytt liv som pynteputer, og møbler lever videre i nye omgivelser på Nygårdstangen.

 Arkitektur:

 • Arkitekt: Norconsult AS
 • Bygget er skreddersydd inn mot hovedfartsåre E39 med integrert “sikttunnel”
 • I fremtiden kommer en kanal rett utenfor bygget.
 • Bygget er fundamentert til fjell med 74 stålkjernepeler. Lengste pel er 29,8 m. Sammenlagt lenge av alle pelene er 1820 m. 
 • Bygget preges av en «ærlig» arkitektur (ærlighet) der bygningskonstruksjoner og infrastruktur vises inne i bygget i form av betong, stål og ventilasjonsrør. På bakkeplan er det store vindusflater for å gi en åpenhet inn til bossnetterminalen. 

 

 

Gamle gardiner fra gammelt bygg har fått nytt liv som puter i nybygget.

På takterassen er det biehotell

Bygget holder "magen" inne for å skape en sikttunell for trafikken