NB! På grunn av koronaviruset er BIRs anlegg stengt for omvisning. Vi vil gjøre nye vurderinger i løpet av sommeren.

 

Om skoleprogrammet for 4. trinn

BIR dekker kostnadene for transport og omvisning på vårt energianlegg for alle 4. trinn i BIRs eierkommuner som ønsker benytte seg av tilbudet så fremt det er ledige besøksdager igjen. Skoleklassen hentes med buss som vi bestiller og blir kjørt fra skolen til energianlegget vårt i Rådalen. Her blir restavfallet fra alle BIR-kommunene energigjenvunnet til strøm og varme. Anlegget har to store ovner med vindu som gjør at det er mulig å se rett inn i flammene når restavfallet brenner. Energianlegget er også en veldig fin plass å prate om kildesortering og det som da er viktig at ikke havner i restavfallet. 

Det er ønskelig at elevene jobber med temaet i forbindelse med besøket.
Her er en veiledning til lærere med forslag til for- og etterarbeid.

 

Hvem kan komme på besøk?

Tilbudet om gratis busstransport og omvisning på energianlegget gjelder for fjerdeklasse, men vi kan unntaksvis ta i mot besøk fra foreninger og andre grupper på minimum ti deltakere så fremt det er ledig kapasitet. I tillegg til energianlegget i Rådalen, er det flere av våre gjenvinningsstasjoner det er mulig å besøke. På grunn av sikkerhetsrutiner må barn vente til de er begynt i fjerdeklasse før de kan komme på noen av anleggene våre. Barnehager har vi dessverre ikke mulighet til å ta i mot.

NB, dette tilbudet utgår da BIRs anlegg foreløpig er stengt for omvisning på grunn av koronaviruset.