NB! BIRs anlegg vil være stengt for omvisning ut 2021. Tilbudet om gratis transport og omvisning til 4. trinn vil etter planen forhåpentligvis settes opp fra våren 2022.  

 

Om skoleprogrammet for 4. trinn

BIR dekker kostnadene for transport og omvisning på vårt energianlegg for alle 4. trinn i BIRs eierkommuner som ønsker benytte seg av tilbudet så fremt det er ledige besøksdager igjen. Skoleklassen hentes med buss som vi bestiller og blir kjørt fra skolen til energianlegget vårt i Rådalen. Her blir restavfallet fra alle BIR-kommunene energigjenvunnet til strøm og varme. Anlegget har to store ovner med vindu som gjør at det er mulig å se rett inn i flammene når restavfallet brenner. Energianlegget er også en veldig fin plass å prate om kildesortering og det som da er viktig at ikke havner i restavfallet. 

Det er ønskelig at elevene jobber med temaet i forbindelse med besøket.
Her er en veiledning til lærere med forslag til for- og etterarbeid.

 

Hvem kan komme på besøk?

Tilbudet om gratis busstransport og omvisning på energianlegget gjelder for fjerdeklasse, men vi kan unntaksvis ta i mot besøk fra foreninger og andre grupper på minimum ti deltakere så fremt det er ledig kapasitet. I tillegg til energianlegget i Rådalen, er det flere av våre gjenvinningsstasjoner det er mulig å besøke. På grunn av sikkerhetsrutiner må barn vente til de er begynt i fjerdeklasse før de kan komme på noen av anleggene våre. Barnehager har vi dessverre ikke mulighet til å ta i mot.

NB, dette tilbudet utgår da BIRs anlegg foreløpig er stengt for omvisning ut 2021. Tilbudet om gratis transport og omvisning vil etter planen forhåpentligvis settes opp fra våren 2022.