NB! BIRs anlegg vil være stengt for besøkende første halvår 2021 som følge av covid-19 ettersom vi er en samfunnskritisk aktør. Vi vil gjøre nye vurderinger i løpet av sommeren.

 

Om skoleprogrammet for 4. trinn

BIR dekker kostnadene for transport og omvisning på vårt energianlegg for alle 4. trinn i BIRs eierkommuner som ønsker benytte seg av tilbudet så fremt det er ledige besøksdager igjen. Skoleklassen hentes med buss som vi bestiller og blir kjørt fra skolen til energianlegget vårt i Rådalen. Her blir restavfallet fra alle BIR-kommunene energigjenvunnet til strøm og varme. Anlegget har to store ovner med vindu som gjør at det er mulig å se rett inn i flammene når restavfallet brenner. Energianlegget er også en veldig fin plass å prate om kildesortering og det som da er viktig at ikke havner i restavfallet. 

Det er ønskelig at elevene jobber med temaet i forbindelse med besøket.
Her er en veiledning til lærere med forslag til for- og etterarbeid.

 

Hvem kan komme på besøk?

Tilbudet om gratis busstransport og omvisning på energianlegget gjelder for fjerdeklasse, men vi kan unntaksvis ta i mot besøk fra foreninger og andre grupper på minimum ti deltakere så fremt det er ledig kapasitet. I tillegg til energianlegget i Rådalen, er det flere av våre gjenvinningsstasjoner det er mulig å besøke. På grunn av sikkerhetsrutiner må barn vente til de er begynt i fjerdeklasse før de kan komme på noen av anleggene våre. Barnehager har vi dessverre ikke mulighet til å ta i mot.

NB, dette tilbudet utgår første halvår 2021 på grunn av pandemi-situasjonen.


Få besøk av oss!

Omvisningstilbudet vårt er svært populært og vi betjener skoler i hele ni kommuner. Fjerdeklassinger har som oftest kildesortering på læreplanen og det er dette trinnet som får gratis buss og omvisning hos oss, da vi ikke har ressurser eller budsjett til å tilby andre skoletrinn dette. Det er for øvrig flere fjerdeklassinger enn det er besøksdager, så her er det et «første mann til møllen»-prinsipp som gjelder. Et godt alternativ er at dere får besøk på skolen av en BIR-representant som kan holde et dialogbasert foredrag om avfall og miljø. Vil du ha besøk av BIR? Les mer her.