Om skoleprogrammet for 4. trinn

BIR dekker kostnadene for transport og omvisning på vårt energianlegg for alle 4. trinn i BIRs eierkommuner som ønsker benytte seg av tilbudet så fremt det er ledige besøksdager igjen. Skoleklassen hentes med buss som vi bestiller og blir kjørt fra skolen til energianlegget vårt i Rådalen. Her blir restavfallet fra alle BIR-kommunene energigjenvunnet til strøm og varme. Anlegget har to store ovner med vindu som gjør at det er mulig å se rett inn i flammene når restavfallet brenner. Energianlegget er også en veldig fin plass å prate om kildesortering og det som da er viktig at ikke havner i restavfallet. 

Det er ønskelig at elevene jobber med temaet i forbindelse med besøket.
Her er en veiledning til lærere med forslag til for- og etterarbeid.

 BIR tar imot skoleklasser på omvisning. Vi tilbyr gratis busstransport til eneriganlegget vårt i Rådalen for 4. trinn.

Hvem kan komme på besøk?

Tilbudet om gratis busstransport gjelder kun for fjerdeklasse, men vi kan ta i mot besøk fra både ungdomskoler, videregående, foreninger og studenter. I tillegg til energianlegget i Rådalen, er det flere av våre gjenvinningsstasjoner og anlegg det er mulig å besøke. På grunn av sikkerhetsrutiner må barn vente til de er begynt i fjerdeklasse før de kan komme på noen av anleggene våre. Barnehager har vi dessverre ikke mulighet til å ta i mot.  Bruk vårt kontaktskjema for å sende forespørsel om å komme på besøk. Vær oppmerksom på at det kan være flere ukers ventetid på å komme til, så vær ute i god tid. 


Få besøk av oss!

Omvisningstilbudet vårt er svært populært og vi betjener skoler i hele ni kommuner. Fjerdeklassinger har som oftest kildesortering på læreplanen og det er dette trinnet som får gratis buss og omvisning hos oss, da vi ikke har ressurser eller budsjett til å tilby alle skoletrinn dette.  Det er for øvrig flere fjerdeklassinger enn det er besøksdager, så her er det et «første mann til møllen»-prinsipp som gjelder. Det betyr at når vi får henvendelser fra andre skoletrinn så kan vi ta imot dem mot den forutsetning at det er ledige dager i kalenderen og at transport arrangeres på egen hånd.  Et godt alternativ er at dere får besøk på skolen av en BIR-representant som kan holde et dialogbasert foredrag om avfall og miljø. Vil du ha besøk av BIR? Les mer her.

 

 

Forespørsel om besøk hos BIR
BIR tilbyr omvisning fra 4. trinn og oppover.Velg hvilken besøksdag som passer best, så tar vi kontakt med noen alternativer - eventuelt første ledige dato.